Returer

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta IFK Norrköpings souvenirshops reklamationsavdelning på order@ifknorrkoping.se.

Uppge order-id samt orsak till reklamation. Vid reklamation av vara ska kunden begära ett returnummer som sedan är giltigt i 14 dagar. Då vara returneras till IFK Norrköpings souvenirshop skall detta returnummer tydligt anges på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returneras till IFK Norrköpings souvenirshop bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskeras att skadas. För privatpersoner gäller konsumentköplagen. IFK Norrköpings souvenirshop förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligt oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsumenten utnyttja sin ångerrätt skall denne kontakta IFK Norrköpings souvenirshop för erhållande av ett returnummer. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall IFK Norrköpings souvenirshop kontaktas inom 5 dagar för information om ersättning.

Transportskadat gods

Om en vara från IFK Norrköpings souvenirshop skadas i transport, oavsett om skadan är synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till IFK Norrköpings souvenirshop, debiteras en avgift om 250 kronor för att täcka IFK Norrköpings souvenirshops kostnader för transport och administration.