Övriga villkor

Försäljningsvillkor

Köpevillkoren för informationen på våra supportsidor gäller för privatkonsumenter.
Priser i svenska kronor (SEK) är gällande.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för IFK Norrköpings souvenirshop.

Mer information finns på konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir IFK Norrköpings souvenirshops egendom till dess att full likvid erlagts.

Ansvar för fel

IFK Norrköpings souvenirshop ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor IFK Norrköpings souvenirshop bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure

Händelser såsom naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför IFK Norrköpings souvenirshops kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till Force majeure, vilket innebär att IFK Norrköpings souvenirshop befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

IFK Norrköpings souvenirshop förbehåller sig rätten till ändringar i information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har IFK Norrköpings souvenirshop rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. IFK Norrköpings souvenirshop skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.