Beställning & betalning

Beställning

För det fall att beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att IFK Norrköpings souvenirshop lider ekonomisk skada, polisanmäls. IFK Norrköpings souvenirshop friskriver sig ansvar för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i IFK Norrköpings souvenirshop förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot kortbetalning via Internet. Vi använder PayEx som betalservice och accepterar betalning med Visa, MasterCard, Discover och American Express. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Inga extra avgifter utgår för kortköp.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. IFK Norrköpings souvenirshop reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga IFK Norrköpings souvenirshop att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Avbeställning

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enighet med IFK Norrköpings souvenirshop köpevillkor. Avbeställningar efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställningen blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från IFK Norrköpings souvenirshop, antingen per e-post eller fax.